Đồng hồ quả lắc

Tài nguyên dạy học

Du lịch Việt Nam

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chức năng chính 2

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tây Thuận

  rung chuông vàng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thủy (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:10' 06-08-2015
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Hội thi :
  Rung Chuông Vàng
  Khối 6
  NĂM HỌC ; 2009 - 2010
  Hết giờ
  Câu 1: Để lưu nội dung thông tin trên trang tính ta thao tác như thế nào?
  A Vào File New
  B Vào File Save.
  C Chọn nút (Save).
  D C? cu b v cu c dng.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 2: D? thốt kh?i chuong trình b?ng tính Microsot Excel ta thao tc:
  A Vào File Save.
  B Vào File Open.
  C Vào File Exit
  D Vo FileNew.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 3: Cc d?ng d? li?u du?i dy, d? li?u no thu?c d? li?u d?ng s?:
  A 15A.
  B 1212
  C 12!
  D A123B
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 4: D? m? m?t b?ng tính m?i trn Excel ta ch?n nt l?nh no trn thanh cơng c??.
  A Kích nút lệnh (Save)
  B Kích nút lệnh (New )
  C Kích nút lệnh (Format painter).
  D Kích nt l?nh (Print).
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 5: Gi? s? trong cc ơ A1, B1, C1, D1 l?n lu?t ch?a cc s? 6, 8, 10, 12. C?n tính t?ng cc s? trong cc ơ trn, cch nh?p hm no sau dy dng.
  A = Sum(A1,C1,D1)
  B =Sum(A1:D1)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  C =Average(A1:D1)
  D =Max(A1:D1)
  Hết giờ
  Câu 6: Gi? s? trong cc ơ A1, A5, A7,A9 l?n lu?t ch?a cc s? 5, 10, 15, 20. Cơng th?c tính trung bình no sau du?c vi?t dng.
  A = A1+A5+A7+A9/4.
  B (A1+A5+A7+A9)/4.
  C =(A9+A1+A5+A7)/4.
  D =(A1+A5+A7+A9)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 7: Gi? s? t?i cc ơ A2,B2,C2,D2 v A4,B4,C4,D4 l?n lu?t ch?a d? li?u 2, 4, 6, 8 v 5, 10, 15, 20. C?n tính trung bình cc s? trong cc ơ trn, cch nh?p hm no sau dy dng.
  A =Average(A2:D4)
  B =Average(A2:A4)
  C = Average(D2:D4)
  D =Average(A2:D2,A4:D4)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 8: N?u trong m?t ơ tính cĩ cc kí hi?u # # # #, di?u dĩ cĩ nghia gì?
  A Công thức nhập vào sai và Excel thông báo lỗi.
  B Hàng chứa ô đó có độ cao quá rộng nên không hiển thị hết chữ số.
  C Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
  D Cu a ho?c cu b dng.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 9: Gi? s? t?i cc ơ A3, B3, C3, D3 l?n lu?t ch?a d? li?u -10, 4, 5, 10. K?t qu? c?a hm tính gi tr? cao nh?t: =Max(A3:C3) l.
  A -10
  B 10
  C 4
  D 5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 10: Gi? s? trong cc ơ A1, B1 l?n lu?t cĩ gi tr? 12 , 15. Cc cơng th?c sau cơng th?c no cho k?t qu? l 4.
  A =Average(A1,B1,-12)
  B =Average(B1,A1,-15)
  C =Average(A1,B1,A1)
  D =Average(A1,B1,B1)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 11: Hm no sau dy cho k?t qu? nhu cơng th?c = (A1+B1+C1+D1+E1)/5
  A =Average(A1:E1)/5
  B = Average(A1:E1)
  C =Average(A1:E1)*5
  D =Sum(A1:E1,5)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 12: Cc cch nh?p hm no sau dy dng.
  A Average(5,A4,A2)
  B =(Average(A1,A2,A2)
  C =Average(A1,A2,-5))
  D =Average(A1,A1,A2,A1)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 13: Mu?n di chuy?n ph?n d? li?u trang tính, ta ph?i th?c hi?n theo du?ng d?n l?nh no sau dy?
  A nhy vo nt ->chon v? trí m?i hy vo nt
  B nhy vo nt
  C nhy vo nt -> ch?n v? trí m?i hy vo nt
  D c? a v c dng
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 14: Mu?n can gi?a d? li?u ta s? d?ng nt l?nh no sau dy?
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 15: Nt l?nh no dng d? tơ mu ch? trong trang tính?
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 16: Mu?n d?nh d?ng ch? in nghing v g?ch chn ta s? d?ng nh?ng nt l?nh no?
  A va`
  B va`
  C va`
  D Cả ba ý trên
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 17: . D? thay d?i c? ch? trong trang tính ta ch?n nt l?nh no sau dy?
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 18: Khi khởi động Word ta nháy chuột vào nút lệnh?
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 19: Mở văn bản đã lưu trong máy tính ta dùng nút lệnh?
  A Save
  B New
  C Open
  D Copy
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 20: Sao chép văn bản trong máy tính ta sử nút lệnh?
  A Copy
  B New
  C Paste
  D Save
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 21: Muốn lưu một văn bản trong máy tính ta sử nút lệnh?
  A Copy
  B New
  C Save
  D Paste
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 22: Cho bi?t tn g?i c?a thanh ny:
  A Thanh b?ng ch?n
  B Thanh tr?ng thi
  C Thanh cơng th?c
  D Thanh cơng c?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 23: N?u ch?n d?ng th?i nhi?u kh?i ơ khc nhau, ta ch?n lh?i d?u tin v nh?n ch?n phím no d? l?n lu?t ch?n cc kh?i ơ ti?p theo
  A Alt
  B Ctrl
  C Shift
  D Phím no cung
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 24: Để mở bảng tính mới , ta mở bằng cách:
  A Nháy chuột Start ? All Programs ? Microsoft Office ? Microsoft Excel.
  B Nháy biểu tượng trên màn hình
  C Tất cả đều sai.
  D Tất cả đều đúng.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Hết giờ
  Câu 25: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm ..
  Nút lệnh dùng để định dạng ............
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Kiểu chữ đậm.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓